سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اشک غم

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دل من

    نظر

بیشعورترین موجود دنیا دل منه

روزی هزارتا دلیل و منطق  براش میارم تا قانئش کنم

ولی دم دمای غروب که میشه میگه چراااا؟؟


فاصله ها

    نظر


فاصله ها.....                                                                                                                                                                                                

هیچ وقت دوستداشتن را کمرنگ تر نمیکنند...

بلکه

دلتنگی را بیشتر میکنند.......


درد

    نظر

درد یعنی

                                                                                            دلم خیلییییی براش تنگ شده ولی نمیتونم هیچ قلطی بکنم