از پرسیدن درباره نادانسته ها کوتاهی مکن؛ هرچند به دانش نامور شده باشی . [امام سجاد علیه السلام]

فاصله ها

ارسال‌کننده : نرگس در : 94/4/5 3:5 عصر


فاصله ها.....                                                                                                                                                                                                

هیچ وقت دوستداشتن را کمرنگ تر نمیکنند...

بلکه

دلتنگی را بیشتر میکنند.......
کلمات کلیدی :