سفارش تبلیغ
صبا

اشک غم

صفحه خانگی پارسی یار درباره

عاشق شوید(/..

    نظر


عاشق شوید...
نه به خاطر لذت بوسه .
به خاطر تمرکز ذهن روی یک نفر عاشق شوید.
وفاداری لذت دارد.
همانقدر که یک زن را باید فهمید,مرد را هم باید درک کرد.
همانقدر که زن"بودن" میخواهد,مرد"اطمینان" میخواهد.
همانقدر که باید قربان صدقه صورت بی آرایش زن رفت,باید فدای خستگی های مرد هم شد.
همانقدر که باید بی حوصلگی های یک زن را طاقت آورد,کلافگی های یک مرد را هم باید فهمید...
خلاصه مرد و زن ندارد.به نقطه ما شدن که رسیدی...
بهترین باش برایش.
بگذار حس کند هیچ کس به اندازه تو درکش نمیکند...